Web Development Service

การพัฒนาของเราไม่จำกัดอยู่ที่เทคโนโลยี หรือภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา โดยให้คำปรึกษาด้าน Website ของคุณ ให้ออกมาใกล้เคียงกับ ความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าเอาไว้
“เปิดรับทุกความคิด และก้าวไปในทิศทางเดียวกัน” นั้นคือความตั้งใจของพวกเรา

WordPress website

Group 443@2x

Cheap Platform

Group 447@2x

Standard Form

Group 454@2x

Easy to use

Group 453@2x

Fully Responsive

PHP Application Development

Flexible Design

Fully Customize

Fast

Progressive Web Apps Development

Installable on Android

Progressive Web Apps (PWA) คือ มาตรฐานการทำเว็บจาก Google ที่นำจุดเด่นของ Website และ Application มารวมกัน ผู้ใช้สามารถเข้าเว็บไซต์และใช้งานประหนึ่งว่าเป็น Application เลย ทั้งหน้าตาและฟีเจอร์ แต่โดยเบื้องหลังแล้วยังเป็นเทคโนโลยีของเว็บไซต์อยู่ (ใช้ HTML, รันด้วย Web Browser)

มาตรฐานนี้ผู้เริ่มต้นคือ Google นั่นเองครับ เค้ามองว่าทุกวันนี้ผู้ใช้โทรศัพท์ติดตั้งแอพใหม่น้อยมากถึงมากที่สุด รวมไปถึงถ้าเว็บคอนเทนต์สักเว็บหนึ่งต้องการที่จะทำ Application เพื่อให้ผู้ติดตามอ่าน ก็ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่มากเกินไป

จึงมีแนวคิดทำแอพที่รันด้วย Web Browser ซึ่งเบื้องหลังคือเว็บไซต์เดิมที่ทำไว้อยู่แล้ว โดยนำ Logo ของเว็บนั้นมาอยู่ที่หน้า Homescreen เมื่อกดเข้าไปจะพบกับเว็บไซต์ที่มีหน้าตาและฟีเจอร์แบบแอพ

Group 511@2x
Close Menu