Ubuntu 18.04 LTS ออกแล้ว เป็น LTS ตัวแรกที่กลับมาใช้ GNOME

Ubuntu 18.04 LTS โค้ดเนม “Bionic Beaver” ออกแล้ว เวอร์ชันนี้ถือเป็น LTS ตัวแรกที่เปลี่ยนกลับมาใช้ GNOME หลังการเปลี่ยนแปลงใน Ubuntu 17.10 เมื่อปีที่แล้ว

ของใหม่ใน Ubuntu 18.04 LTS

ที่มา – BlognoneRelease NotesUbuntu Insights