Smart Active Learning 2

Smart Active Learning 2

แอพพลิเคชั่นที่จะรวบรวมและอัพเดทเกมส์สนุกๆ ที่แฝงไปด้วยความรู้อย่างเต็มที่ให้เหล่าน้องๆ ทุกคน และยังมีเกมส์อัพเดทใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ โดยจะมีทั้งเกมส์ที่พัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การคำนวน และการสอบต่างๆอีกด้วย