Interactive Learning

Interactive Learning

เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีความพิเศษทั้งในเรื่องการของออกแบบให้มีอารมณ์เหมือนเล่นเกมส์อยู่จริงๆ และข้างในนั้นจะรวบรวมเกมส์ด้านการศึกษา ทั้งแบบเกมส์เศษฐีย์และเกมส์ทายปัญหาต่างๆมากมาย เมื่อเล่นเกมส์แล้วยังได้รับค่าคะแนน exp เพื่อเลื่อนระดับเหมือนเล่นเกมส์เก็บ level เลยล่ะ