เลือกตำแหน่งที่ใช้สำหรับคุณ

Data Scientist

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • เขียนภาษา Python ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำ Chatbot
 • สามารถวิเคราะห์โมเดล Machine Learning ได้
 • ใช้งาน Tensorflow ได้

Enterprise Developer

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนาโปรแกรมด้วย .NET VB C#
 • พัฒนาโปรแกรมด้วยฐานข้อมูล MSSQL, MySQL
 • พัฒนางานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจใช้เทคนิค Web app เพื่อพัฒนางานด้วย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • จบปริญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีประสปการณ์ในการเขียนโปรแกรม .NET
 • สามารถเขียนภาษา VB, C#, APS.NET ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในการทำงาน
 • ทำงานเป็นทีมได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รายละเอียดของงาน
  จัดทำและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย รวบรวมและวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานงบการเงินให้ตรงเวลาโดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการทางบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบทางบัญชี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • หญิง/ชาย, สัญชาติ ไทย, ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชี 0-3 ปี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย HTML CSS JQuery Vuejs Bootstrap
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย PHP บางงาน
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress มีคนออกแบบให้ต่างหาก
 • เชื่อมต่อ API ตามมาตรฐาน RESTFul API
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีม

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • วุฒิอะไรก็ได้ ไม่จำกัด
 • เข้าใจและสามารถใช้งาน PHP, HTML, CSS และ Javascript ได้อย่างดี
 • สามารถใช้งาน WordPress และปรับแต่ง WordPress ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Git (github, gitlab, bitbucket) อะไรก็ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อร่วมกับเรา

 • กาแฟสดและขนมไม่จำกัด
 • เลี้ยงข้าวทุกสิ้น และเลี้ยงข้าวหรือเที่ยวตอนปิดโปรเจคเดือน
 • เครื่องมือดีๆ และทรัพยากรด้าน Cloud ที่พร้อมให้คุณได้ทดลองอะไรใหม่ๆ
 • เวลาทำงานที่อิสระ ไม่ต้องรีบตื่นและไม่ต้องรีบกลับตอนที่กำลังมีสมาธิ
 • อยู่กันแบบครอบครัว
 • ถ้าไม่สะดวกก็ทำงานจากที่บ้านหรือร้านกาแฟข้างนอกได้
 • โบนัสและการปรับเงินเดือนทุกๆ ปี
 • โบนัสรายโปรเจค
 • ท่องเที่ยวทุกปี บางทีทุกไตรมาส 🙂
 • ประกันกลุ่ม, ประกันสังคม
 • ฝึกอบรม เพิ่มความสามารถตามโอกาส
 • แต่งตัวตามสบาย ใส่ขาสั้น รองเท้าแตะมาโล๊ด

การทำงานที่ยืดหยุ่น 
เริ่มงาน 10:00 น.(เพราะเราอยากตื่นสายๆ เดินทางมาตอนรถไม่ติดแล้ว) และเลิกงาน 19:00 น.(เพราะเราไม่ชอบรถติดตอนกลับบ้านเช่นกัน และช่วงเย็นๆนี่ไอเดียกำลังมา แต่ดันเลิกงานซะงั้น เราเลยเลิกดึกขึ้นให้สมองคุณวิ่งได้เต็มที่)

Close Menu