เสียงกู่จากครูใหญ่

เสียงกู่จากครูใหญ่

นวนิยายขายดีที่เคยได้รับการตีพิมพ์มาแล้วถึงสามครั้ง จากเรื่องเล่าในอดีตของข้าราชการเกษียร นายดิลก พัฒนวิชัยโชติ ที่เล่าถึงเรื่องราวการเดินทางสู่การเป็นผอ.โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเปลี่ยนแปลงโรงเรียนชนบทให้เป็นโรงเรียนที่มีแต่ผู้คนอิจฉา บัดนี้ได้นำมาให้อ่านในรูปแบบแอพพิลเคชั่นแล้ว